พาเดินทัวร์ตลาดนัมแดมุนกัน เเหล่างขายสินค้า

ผมเดินทางโดยขึ้นรถไฟที่สถานีเดิมเลยครับ หน้าโรงแรม ไปลงสถานี anguk สาย3 orange line ครับ 1…

Read More