ประทับใจสุดๆ คือการเดินทางไกลมากๆ คนเดียวครั้งแรก ไปเที่ยวอเมริกา

ไปต่างประเทศครั้งแรกคือสิงคโปร์ แต่ไปกันหลายคนเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ แต่ที่ประทับใจสุดๆ คื…

Read More