การเตรียมตัวเกือบสามเดือนของเรา เพื่อไปเกาหลี

เอาละทีนี้การเตรียมตัวเกือบสามเดือนของเรา ระหว่างยืนรอก็ใจตุ้มๆต่อมๆตลอดเวลาหยิบพาสปอร์ตออ…

Read More