จะขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกค่ะ มีขั้นตอนยังไงบ้าง

การขึ้นเครื่องไปต่างประเทศ

1. ไปถึง Check-in Counter ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก (Departure Hall) ประมาณสองชั่วโมงก่อนเครื่องออก Check-in Counter จะเปิดให้ Check in ประมาณสองชั่วโมงครึ่งก่อนเครื่องออก เมื่อไปถึง Departure Hall ให้ดูที่บอร์ดก็ได้ว่าสายการบินที่เราขึ้นให้ไป Check in ที่ Check in Counter ไหน

2. Check in แล้ว พนักงานสายการบินจะนำตั๋วขาไปออกใบหนึ่งซึ่งจะเหลือแต่ตั๋วขากลับคืนให้เราพร้อมทั้งโหลดกระเป๋าใบใหญ่ กระเป๋าใบเล็กใส่ของสำคัญถือขึ้นเครื่องได้ พนักงานสายการบินจะให้ Boarding Pass (แสดงหมายเลขประตูทางออกขึ้นเครื่อง หรือ Gate และแสดงเลขที่นั่ง) พร้อมทั้ง Tag สำหรับประเป๋าที่เราโหลดขึ้นเครื่อง (ในกรณีการเดินทางภายในประเทศ ไม่ต้องใช้ Passport จึงไม่ต้องผ่าน Immigration)

3. เมื่อ Check in เสร็จแล้ว ให้เดินเข้าไปด้านในสนามบินซึ่งจะผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ให้ยื่น Passport และ Boarding Pass ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสตมป์ขาออกและยื่น Passport และ Boarding Pass คืนให้

4. เดินไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หรือ Gate ตามที่ระบุใน Boarding Pass และนั่งรอที่ Gate ปกติแล้วพนักงานจะให้ขึ้นเครื่องครึ่งชั่วโมงก่อนเครื่องออก

5. ที่ Gate พนักงานจะดึง Boarding Pass ออกไปส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน อีกส่วนให้ถือขึ้นเครื่องเพราะมีเลขที่นั่ง

6. ขณะขึ้นเครื่องหากไม่รู้ว่าที่นั่งอยู่ตรงไหน ให้ยื่น Boarding Pass ให้พนักงานต้อนรับที่อยู่ประตูเครื่องได้

7. เมื่อเครื่องใกล้จะถึงปลายทาง พนักงานจะแจกใบเข้าเมือง (เขียนชื่อเรา สายการบินที่เราเดินทางมา พักที่ไหน ฯลฯ) และใบศุลกากรให้กรอก (มีรายการสิ่งใดที่เราต้องเสียภาษีหรือไม่ซึ่งปกติแล้วถ้าไปเที่ยวก็จะไม่มี) กรอกให้ละเอียด

เมื่อถึงสนามบินปลายทาง

1. ออกจากเครื่องและเดินไปยัง Immigration เพื่อแสตมป์เข้าประเทศพร้อมยื่นใบเข้าเมือง
2. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้เดินไปยังสายพานเพื่อรับกระเป๋าโดยดูที่บอร์ดว่าสายการบินที่เราเดินทางอยู่สายพานที่เท่าไร
3. เดินไปยังด่านศุลกากรพร้อมยื่นใบศุลกากรและออกไปยังห้องโถงขาเข้า
4. ออกไปยังห้องโถงขาเข้า (Arrival Hall) เพื่อขึ้นรถ

การเดินทางขากลับก็ทำแบบเดียวกัน

เเสดงความเห็น

Related posts